POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polskie Zabytki & Antyki – Forum Polskich Pasjonatów

 1. Ogólnopolski Darmowy Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki szanuje i chroni dostęp do danych osobowych wszystkich swoich Użytkowników, którzy zarejestrowali się oraz tych, którzy korzystają z portalu bez tzw. rejestracji z: Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/.

Ochrona danych osobowych

 1. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych oraz danych adresowych osób zarejestrowanych, (i bez rejestracji) na portalu: Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/

Gromadzenie danych osobowych

 1. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne podczas rejestracji i potrzebne do korzystania z serwisu. Najczęściej są to imiona i nazwiska użytkowników i wymagany aktualny adres e-mail. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, daje możliwość modyfikacji – zmian, lub całkowite usunięcie swoich danych osobowych z naszej bazy danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 2. Adres e-mail do korespondencji: zabytki@antyk-styl.eu.

Cookies oraz adres IP

 1. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego portalu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki,antyk-styl.eu/zabytki/

Przekazywanie danych osobowych od Państw spoza unii europejskiej

 1. W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
 2. Zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO

Wiadomości i Reklama

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z Ogólnopolskim Portalem Ogłoszeniowym Zabytki & Antyki. Pod tym określeniem rozumiemy informacje o nowościach w/na portalu Zabytki & Antyki oraz komercyjne reklamy i nowości.

Prawa autorskie

 1. Zawarte w całym Portalu Ogłoszeniowym Zabytki & Antyki, materiały nie mogą być wykorzystywanie na wszystkich dostępnych stronach internetowych, witrynach www…., mediach społecznościowych i innych wpisach, forach społecznościowych i  jakikolwiek mediach społecznościowych. Są to publikacje stworzone przez Użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/, chronione są prawem autorskim – ich kopiowanie, powielanie bez pisemnej zgody Autorów i Właścicieli oraz Portalu Społecznościowego Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/, jest prawnie zabronione i karane zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Polski.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy: Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/, nie bierze odpowiedzialności za ogłoszenia – wpisy na forum społecznościowym – etc, reklamy, filmy, benaery reklamowe – firmowe – prywatne, transakcje finansowe w postaci: Kupię – Sprzedam – Zamienię, Oddam za darmo – i inne możliwe (…), Numery telefonów podawane do rejestracji i (logowania), korespondencji oraz adresy e-mal, i inne informacje (…) zamieszczone przez Użytkowników portalu Zabytki & Antyki. Pełna odpowiedzialność prawna w tych przypadkach leży (obciąża) po stronie Autorów i Ogłoszeniodawców Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/.
 2. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy: Zabytki & Antyki, antyk-styl.eu/zabytki/, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, bez zbędnej zwłoki, ogłaszając zmiany na stronie REGULAMIN Portalu Polskie Zabytki & Antyki.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawne obowiązujące na terenie Polski.
English EN French FR German DE Italian IT Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK