REGULAMIN

Polskie Zabytki & Antyki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin dotyczy korzystania z Darmowego Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego: Polskie Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/

2.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, nie bierze odpowiedzialności za treści, filmy, zdjęcia umieszczane w ogłoszeniach oraz transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami portalu.

3.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

4.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

A/ jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia

B/ prawdziwość i rzetelność ich opisu i stanu technicznego – jakościowego.

C/ zdolności prawnych osób zamieszczających ogłoszenia do ich sprzedaży

D/ wypłacalności (form płatności) Użytkowników składających oferty kupna

5. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

6. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki wliczając w to wszelkie roszczenia związane z towarami – usługami – ogłoszeniami, sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych i wszystkich wpisów na forum społecznościowym (komentarzy, opinii, itp).

7.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika ogłoszenia, który łamie, nie przestrzega którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności:

A/ dodawanie spamu

B/ wstawianie w treści ogłoszeń aktywnych linków przekierowujących na inne strony internetowe – fora społecznościowe, blogi, itp.

C/ reklamy konkurencyjnych serwisów – portali ogłoszeniowych.

D/ kopiowanie, powielanie treści, zdjęć, opisów, filmów, bez pisemnej zgody ich autorów.

D/ używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obelżywe.

E/ wstawiania ogłoszeń, wpisów, zdjęć lub filmów promujących odpłatne i nieodpłatne usługi seksualne.

F/ Wstawianie obelżywych opinii, komentarzy, ogłoszeń i innych sformułowań – treści, wobec firm i osób prywatnych, mających na celu zbudowanie złego wizerunku w oczach innych użytkowników Zabytki $ Antyki.

8.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie prawo do zawieszenia, blokowania, usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki bez konieczności poinformowania, (podawania przyczyny) o tym Użytkownika.

9.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki  wyraża zgodę na umieszczanie w dowolnym miejscu na stronie – serwisie, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam, filmów,  oraz informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Właścicielami Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, https://antyk-styl.eu/zabytki/

UŻYTKOWNIK

10.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11.Użytkownicy Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu i na forum społecznościowym.

12.W przypadku zawieszenia, zablokowania, usunięcia ogłoszenia – konta Użytkownika, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki zostaje pozbawiony wszelkich możliwości roszczeń wynikających z wyżej wymienionych działań.

13.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz zasadami współżycia społecznego a w szczególności, towary oraz usługi którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

14.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie i funkcjonowanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane lub usunięte jego konto i wszystko co jest do jego konta przypisane. W takiej sytuacji Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki podejmie  wszystkie możliwe i dostępne działania prawne wobec Użytkownika Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, związane z naprawieniem poniesionych szkód i strat.

15.Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/, mogą być również uznane za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, z wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi.

16.Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby jego oferta/oferty, wpisy, dyskusje na forum, nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia zasad działania Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki.

17.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki zobowiązuje się do umieszczania oferty/ofert zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

18.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Użytkownik dodając ogłoszenie, reklamę, zdjęcia, wpis na forum, i inne działania na naszym portalu, zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki.

19.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

20.Rejestracja w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym Zabytki & Antyki jest całkowicie darmowa oraz równoznaczna z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych – wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki w celach marketingowych, oraz umieszczenie ich w bazie danych Ogólnopolskiego Portalu ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, oraz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

22. Ogłoszenia, wpisy, transakcje, dyskusje na forum, muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

23. Istnieje możliwość dodania odpłatnej reklamy w postaci tzw. baneru, filmu, loga, itp. koszt reklamy ustalany będzie indywidualnie z Użytkownikiem i dostępny będzie przed dodaniem – wstawieniem reklamy na Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym Zabytki & Antyki.

24.Użytkownikom Ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

A/ treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

B/ treść jest niezgodna z normami prawno – etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce.

C/ treść ogłoszenia nakłania, zachęca odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami i usługami prawnie zakazanymi.

D/ treść ogłoszenia narusza zasady estetyki i dobrego smaku, dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazwy stron www, filmów, oraz zdjęć załączanych, opisów, dyskusji na forum społecznościowym i innych działań nieakceptowalnych podejmowanych przez Użytkownika portalu: Zabytki & Antyki

E/ treść ogłoszenia jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce;

F/ treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany – korekty tekstu – opisu w poszczególnych ogłoszeniach

G/ treść ogłoszenia oferuje prace w charakterze: klikania w reklamy lub linki , odbierania e-maili reklamowych , wypełnianie ankiet przez Internet , zapisywanie się do programów partnerskich z linkami lub numerami referencyjnymi, itp.

H/ treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki, tancerki, statysty, zawierająca tylko adres e-mail

I/ treść ogłoszenia narusza dobra osobiste, dobre imię, obraża, komentuje usługi, firmy, osoby, itp.

J/ treść ogłoszenia reklamuje inne serwisy, portale konkurencyjne, ogłoszeniowe, linki do tych stron,  lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp. wobec Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki

K/treść ogłoszenia oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne, erotyczne, itp.

M/ treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr, itp.

N/ treść ogłoszenia namawia – zachęca do podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji, przedsiębiorstwie ale w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę/pracodawcę tzn. brak jest pełnej nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby dodającej ogłoszenie, adresu siedziby firmy/przedsiębiorcy, itd.

O/ treść ogłoszenia wyraźnie proponuje lub w inny sposób zachęca, sugeruje wynajem pokoju, mieszkania, nieruchomości w zamian za usługi seksualne, itp.

P/ treść ogłoszenia oferuje lub promuje usługi seksualne

R/ treść filmu oferuje lub promuje usługi seksualne

25.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń i wpisów z tego konta. W przypadku blokady lub usunięcia ogłoszeń płatnych, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionych opłat na rzecz Zabytki & Antyki.

26.W sytuacji, w której ogłoszenie łamie regulamin jest ono blokowane lub usuwane. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące Regulamin Ogólnopolski ego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez wcześniejszej konieczności informowania o tym Użytkownika.

ZAWARTOŚĆ ZAMIESZCZONA PRZEZ LINKI

A/ Na Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/możesz znaleźć linki do innych stron internetowych lub zasobów na stronie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym że Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/ nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub ich zasobów, oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki nie  będzie ponosić odpowiedzialności ani bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za rzeczywistą lub domniemaną szkodę lub stratę spowodowane przez, lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, transakcjach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów witryn zewnętrznych.

B/ Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/ zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń w których znajdują się wstawione przez Użytkowników w treści linki (aktywne lub nie aktywne) bez podania przyczyny.

ZASADY UZUPEŁNIANIA PROFILU UŻYTKOWNIKA

27.Profil użytkownika został stworzony po to aby w atrakcyjny sposób Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki  mógł stworzyć swoją zakładkę – stronę w Internecie.

28.Dodawanie i uzupełnianie Profilu Użytkownika w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym Zabytki & Antyki jest nie odpłatne.

29.Użytkownikom, zabrania się umieszczania w Profilu treści które:

30.Są niezgodne z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

31.Nakłaniają odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami bądź usługami prawnie zakazanymi;

32.Treścią naruszają zasady estetyki i dobrego smaku dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazw stron internetowych, itp.

33.Są wulgarne, obraźliwe, zawierające treści pornograficzne i ogólnie rozumiane jako nieetyczne;

34.Są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

35.Obrażają, komentują usługi, firmy, osoby w celu zniechęcenia do nich, jak i mające na celu zbudowanie złego wizerunku w oczach innych użytkowników;

36.Reklamują inne serwisy ogłoszeniowe, konkurencyjne lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.

37. Zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr, co może zakłócić sprawne działanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki;

38.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów Regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia profilu użytkownika bez podania przyczyny.

39.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie również prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń.

40.W przypadku blokady lub usunięcia konta co jest równoznaczne z usunięciem ogłoszeń w tym płatnych, Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty – wpłat wobec Właścicieli Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki.

41.W sytuacji, w której treść profilu użytkownika łamie regulamin jest on usuwany. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą wpisy łamiące regulamin, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez informowania/powiadamiania o tym Użytkownika.

42.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/ zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

44.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/, na stronie Regulamin.

45.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania, usunięcia konta Użytkownika który łamie postanowienia Regulaminu Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/

46.W przypadku zablokowania, usunięcia konta Użytkownika automatycznie blokowane, usuwane są wszystkie ogłoszenia, filmy, transakcje, wpisy, dyskusje na forum społecznościowym, wszystkie pozostałe materiały dodane z tego konta. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy Zabytki & Antyki, www.antyk-styl.eu/zabytki/  nie zwraca wtedy kosztów usług płatnych tj. wyróżnionych ogłoszeń, filmów oraz odpłatnych form reklam tzw. banerowych, i innych usług z tym związanych.

English EN French FR German DE Italian IT Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK