Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Joanna

kalwaria_zebrzydowsk.jpg

Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, położona jest w malowniczym i przepięknym terenie w Pogórzu Makowskim (pow. wadowicki, woj. małopolskie, niedaleko Krakowa), to nie tylko kościół i klasztor, ale również zespół kaplic i kościołów, popularnie nazywanych przez pielgrzymów ją odwiedzających tzw. dróżkowych, oraz manierystyczny park krajobrazowy i przyrodniczy. Początki ich powstawania zawdzięczamy osobie Mikołaja Zebrzydowskiemu. W 1602 roku. dokonał on fundacji klasztoru i kalwarii, który istnieje, aż po dzisiejsze czasy. Kalwaria to tętniące miejsce kultu religijnego kościoła katolickiego. Odwiedzających ją pielgrzymów z całej Polski, Europy i świata, których liczba sięga dwóch milionów rocznie, przyciąga ich niepowtarzalna architektura klasztoru oraz nabożeństwa na Dróżkach Pana Jezusa Chrystusa i Dróżkach Matki Bożej Królowej Polski, a przede wszystkim Cudowny Obraz Maryi Kalwaryjskiej. Ważną posługą bernardynów w tym miejscu jest również sakrament pokuty.